fbpx

Dog Biatlon Cup 2018 1. kolo

Registrace uzavřena

Detaily akce

Název akceDog Biatlon Cup 2018 1. kolo
Startovné 400 CZK
Maximální počet účastníků131
Počet přihlášených 131
MistoBrandýs nad Labem - Stará Boleslav
Místo startuLetní kino Houšťka
Datum16. 09. 2018
Deadline pro odhlášení 3. 4. 4000, 15:36
Otevřené kategorie Dog Biatlon ENDURO muži
Dog Biatlon ENDURO ženy
Dog Biatlon SPRINT muži
Dog Biatlon SPRINT ženy
PořadatelBěhejsepsem.cz
Kontakt na pořadateleinfo@behejsepsem.cz, 702077833

 

db2018_fb_event

 

Přihlášky možné již pouze na místě

Program

dogbiatlon

Kategorie

 • Dog Biatlon ENDURO muži
 • Dog Biatlon ENDURO ženy
 • Dog Biatlon SPRINT muži
 • Dog Biatlon SPRINT ženy

Závodu se mohou zúčastnit pouze závodníci starší 18 let. Mladší závodníci se mohou zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce (při registraci odevzdají vyplněný a podepsaný formulář, který je ke stažení ZDE

Limit pro závod je 100 závodníků!

Startovné

 • Balíček – startovné na celý seriál (3x závod) + tričko k závodu, cena 900,- (pouze do 31.7.2018)
 • 400 Kč při platbě předem na účet (pouze do 12.9.2018)
 • 500 Kč při platbě na místě

Startovné je nevratné! Převod na jiný tým je možný pouze po dohodě s pořadatelem!

Startovné je možné platit online kartou přímo během registrace nebo převodem na účet číslo 125970297/0100, variabilní symbol: vaše telefonní číslo. Do zprávy pro příjemce ještě uveďte „DB2018BOLESLAV“. Přihláška je platná až po uhrazení startovného.

Startovné zahrnuje:

 • Startovní číslo
 • Zapůjčení biatlonové laserové zbraně
 • Elektronické měření času čipem
 • On-line zobrazení celkových výsledků
 • Zázemí v prostoru startu/cíle (místo pro uložení tašek a pro převlečení, toalety, voda)

Možnost zapůjčení vybavení značky Non-stop dogwear přímo ve stánku.

Pravidla dog biatlonu a průběh závodu

Závod se běží na 3 okruhy.

Délka tratí:

ENDURO – 3x cca 3 km

SPRINT – 3x cca 600 m

 • Po prvním a druhém okruhu čeká závodníka střelba ve stoje na 5 terčů vzdálených 10 metrů. Závodník má 5 výstřelů.
 • Za každý netrefený terč dostane závodník 20 sekund penalizaci.
 • U každého střeleckého stavu bude pomocník, který v průběhu střelby podrží závodníkovi psa.
 • Po třetím okruhu se běží rovnou do cíle.
 • Vítězem se stává závodník s nejrychlejším časem.

Celkové hodnocení seriálu

Do celkového hodnocení jsou zařazeni závodníci, kteří absolvovali alespoň 3 závody seriálu. Z každé etapy si účastník odnese počet bodů podle svého času (čas běhu + čas penalizace). Počet bodů se počítá jako procento z vítězného času podle tohoto vzorce: 100 x (čas závodníka / čas vítěze)
Příklad:
Čas vítěze je 20 minut a čas závodníka je 25 minut.
Body vítěze = 100.00
Body závodníka = 100 x [ (20 * 60) / (25 *60) ] = 80.00
Tento systém zohlední nejen pořadí, ale hlavně výkon a má motivovat maximálním výkonům v jednolivých závodech, protože záleží i na cílovém čase.

Nejlepší střelec

Do vyhodnocení nejlepšího střelce jsou zařazeni závodníci, kteří absolvovali alespoň 3 závody seriálu. Počítají se tři nejlepší střelecké výsledky (tři střelecky nejlepší závody, nikoliv jednotlivé střelby). Titul Nejlepší střelec si odnese závodník s procentuelně nejlepší úspěšností střelby.

Použité zbraně

Střílí se z laserových biatlonových pušek, které jsou 100% bezpečné a nevydávají při výstřelu žádný zvuk. Jsou naprosto vhodné i pro závody se psem. Tyto zbraně mají stejnou konstrukci i hmotnost jako pravé biatlonové malorážky a dopřejí vám díky tomu autentický zážitek. Obsahují přesnou laserovou optiku. Terče, na které se střílí, obsahují detektor laserového paprsku a po zásahu se rozsvítí. Při příchodu na střeleckou pozici vám pomocník předá nenabitou zbraň a podrží vám psa. Po každém výstřelu je zbraň třeba nabít. V “zásobníku” je celkem pět ran. Zbraně budou k dispozici pro trénink během celého dopoledne před vlastním závodem. Instruktáž pro použití zbraně je součástí startovného.

Pravidla na střelnici

 • Psi nesmí být v palebném pásmu (mezi střelci a terči). Během závodu Vám budou k dispozici pomocníci, kteří psa podrží během vaší střelby.     Psa nebude nutné během střelby odpojovat z vodítka.
 • Při doběhu na střelnici obsaďte volný stav dle pokynu pomocníka.     V nepravděpodobném případě obsazení všech stavů vyčkejte pokynu pomocníka před vstupem na střelnici. Čas čekání na uvolnění stavu vám bude po doběhu odečten z celkového času.
 • Neodnášejte pušky ze střeleckého stavu.
 • Nemiřte puškami na ostatní (miřte pouze na terče) – puška je svým vzhledem totožná s pravou biatlonovou malorážkou a náhodného kolemjdoucího by mohla vyděsit.
 • Miřte puškou na zem, dokud nejste připraveni střílet.
 • Pušky obsahují drahou laserovou optiku a zaměřovač. Prosíme, abyste s nimi proto zacházeli jemně! Nešetrné zacházení s puškou (zejména odhození na zem) vedoucí k jejímu poškození povede k diskvalifikaci a     k uplatnění nároku uhrazení vzniklé škody.
 • Po ukončení střelby neodhazujte pušku na zem, ale předejte ji pomocníkovi.
 • Nepředávejte pušku přímo dalšímu závodníkovi (je to sice hezké gesto, ale špatný zvyk).
 • Nekřičte nebo jinak nerozptylujte ostatní závodníky na střelnici.
 • Respektujte všechny pokyny pořadatele.
 • Biatlonového závodu se psem se může zúčastnit každý.
 • Jakákoliv agrese psů nebo lidí na trati bude trestána diskvalifikací.
 • Nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací.
 • Závody jsou pořádány s maximálním ohledem k přírodě. Prosíme závodníky, aby nám svým přístupem pomáhali.
 • Pes musí být v den startu starší 12 měsíců!
 • Pes musí absolvovat závod v tažném postroji a musí být po celou dobu     závodu spojen s opaskem psovoda pomocí odpruženého vodítka. Délka     vodítka v nataženém stavu je povolena maximálně 2 metry a může být kontrolována pořadatelem. Absolvovat závody na obojku není povoleno!
 • Na registrace se dostavte s platným očkovacím průkazem. Povinné je očkování proti vzteklině.
 • Na registraci dorazte nejpozději 15 minut před jejím koncem.
 • V prostoru startu a cíle musí být pes po celou dobu na vodítku.
 • Čip musíte mít umístěný na kotníku.
 • Startovní číslo musí být viditelně připnuté vpředu na hrudi nebo na břiše.
 • V cíli vám pořadatel sundá čip.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic!
 • Závodník zasláním elektronické přihlášky souhlasí s pravidly závodu. Dále souhlasí a plně si uvědomuje, že startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené jím samým nebo jeho psem! Dále zasláním přihlášky závodník souhlasí s použitím veškerých audiovizuálních záznamů své osoby a svého psa pořízených během závodu pro komerční účely pořadatele a jeho partnerů (třetích stran).

Veterinární podmínky účasti

Startovat mohou pouze klinicky zdraví psi. S sebou si nezapomeňte očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině. Bez platného očkování proti vzteklině, případně se psem ve špatném zdravotním stavu není možné startovat.

Veterinární i zdravotní dozor v průběhu akce zajištěn.

Ceny pro vítěze:

Pro první tři v každé kategorii jsou připraveny věcné ceny.

Parkování:

V přilehlých ulicích. Respektujte pravidla silničního provozu. Pořadatel nezajišťuje vyhrazené ani hlídané parkování.