fbpx

Krušnohorská padesátka 2019

Detaily akce

Název akceKrušnohorská padesátka 2019
Startovné CZK
MistoPlesná
Datum17. 05. 2019
Pořadatel
Kontakt na pořadatele

Živé Sokolovsko z.s., města Plesná, Kraslice a Skalná Vás srdečně zvou na 3. ročník Krušnohorské padesátky. Závod pro běžce, canicrossaře, pěší a dogtrekaře. Trasy cca 25+, 50+, 80+km ( budeme plánovat nové trasy)

Krušnohorská padesátka 2019 -3. Ročník
Závod je koncipován především jako dogtrek (tj. nezveřejňování tras před závodem, mapu s trasou závodu a slovní popis trati dostane závodník při prezentaci nebo meetingu, trasa nebude značená, výbava a občerstvení je v režii závodníka). Závod je otevřen i pro běžce a pěší za stejných podmínek.

Termín: 17.5.2018 – 19.5.2018
Místo konání: Plesná (okr. Cheb), zázemí SDH Plesná (hřiště, louka)
Přihlášky: www.zivesokolovsko.cz (po odeslání příjde do 24h. e-mail s platebními údaji, registrace spuštěny nejpozději 1.1.2019)
Uzávěrka a startovné:
– do 30.1.2019 při platbě předem 250,-Kč
– do 10.5.2019 při platbě předem 300,- Kč
– na místě v den konání 400,-Kč

Trička: možnost objednání funkčního trička s logem závodu za 300,-Kč. Informace, vzhled a barevné možnosti nudou doplněny u události na FB : Krušnohorská padesátka. Objednávky a platby do 1.5.2019.

Prezentace (+kontrola očk.průkazů):
bude doplněno

Meeting (nepovinný):
bude doplněno

Zázemí, ubytování a parkování:
Hřiště a přilehlá louka SDH Plesná, wc – SDH Plesná, občerstvení – na místě stánkový prodej, popř. obchody a restaurace v Plesné. Pro závodníky v cíli drobné občerstvení – voda, cola, ovoce, buřty.
Ubytování ve vlastních stanech, pod širákem na louce, popř. v autech.
Parkování v okolí SHD Plesná, popř. místa určená pořadatelem. Mapky s místy k parkování budou před akcí zveřejněny na FB a označeny na místě.

Kategorie:
– DTM25, DTW25 (Dogtrek /Canicross 25+km muži a ženy)
– DTM50, DTW50 (Dogtrek /Canicross 50+km muži a ženy)
– DTM80, DTW80 (Dogtrek /Canicross 75+km muži a ženy)

– M25, W25 (Pěší/Běh 25+km muži a ženy)
– M50, W50 (Pěší/Běh 50+km muži a ženy)
– M80, W80 (Pěší/Běh 75+km muži a ženy)

UPOZORNĚNÍ : pro otevření kategorie je povinný počet účastníků min. 5, v případě menšího počtů bude kategorie sloučená – „bez rozdílu pohlaví – tzv. MIX“ popř. přidělena k nejbližší kategorii (např. pokud budou na 75km trati přihlášeni v dogtreku/canicrossu 2 ženy a 1 muž, budou přiděleni ke kategorii pěších/běžců mužů a žen).

Trasa:
Převážně lesní zpevněné cesty, louky, hraniční pásmo, průchody městy a obcemi, silnice. Trasy povedou převážně po turisticky značených cestách. Trasy budou závodníkům zveřejněny při registraci či meetingu. Na trati budou kontrolní body. Trasa nebude značena. Závodník dostane mapu trasy a její slovní popis.

Startovné obsahuje:
Ve startovném: WC, měřený čas, drobné občerstvení (voda, kola, čaj, ovoce) v cíli, buřt v cíli pro každého závodníka button na památku, perníková medaile pro každého, mapa trasy, diplom, diplom i ke stažení po akci na FB. Drobné občerstvení na kontrolních bodech (pořadatel neručí za jeho vyčerpání závodníky, či kolemjdoucícmi  – vodu pro sebe, popř. pro psa je povinnen závodník mít ).
Pro vítěze – medaile, diplom, ceny dle možností sponzorů.

Vyhlášení výsledků:
Vyhlášení proběhne v momentě, kdy budou všichni závodníci v cíli, neurčí-li pořadatel na místě jinak. Ceny musí být převzaty osobně, jinak zaniká nárok na cenu (nerozhodne-li pořadatel jinak). Ceny nezasíláme.

Pořadatel si nechává právo upravovat časy vyhlášení, dle dokončení jednotlivých kategorií , po dokončení se závodníky (např. pokud závodníci z kategorie 80km budou již v sobotu v cíli převážně všichni, je možnost vyhlášení uspořádat již v sobotu apod. Vyhlášení je u nás opravdu na dohodě )

Odvoz z trati:
Pořadatel nezajišťuje odvoz z trati, pouze v závažných případech na základě domluvy. Pouze na přístupných místech.

Výbava:
Povinná – očkovací průkaz psa, vodící postroje pro psa, pytlíky na psí exkrementy
Doporučená – lékárnička, čelovka, botičky pro psa, strava vosa a miska pro psa, strava a voda pro člověka, bivakovací potřeby, mobilní telefon, pláštěnka

Pravidla:
– Při prezentaci bude kontrolován očkovací průkaz psa ( i u psů , kteří se neúčastní akce)
– Při prezentaci podepisují všichni účastníci (za osoby mladších 18 let, jejich zákonní zástupci) prohlášení, že se závodu účastní na vlastní zodpovědnost, dle svých zdravotních, fyzických a psychických možností. Nesou odpovědnost za škody jimi, nebo jejich psy způsobené a za svůj majetek. Dávají souhlas pořadateli s pořizováním fotografií, video a audio záznamů k účelům pořadatelé a k využití dle rozhodnutí pořadatele nebo osoby určené pořadatelem.
– Psi musí být po celou dobu závodu připoutání ke svému dvounožci.
– Každý, kdo závod nedokončí projitím cíle, je povinen tuto informaci neprodleně oznámit pořadateli (i v případě, že nezůstáváte na vyhlášení, pokud bydlíte v blízkosti závodu a rozhodnete se odjet apod., pořadatel si vyhrazuje právo vždy vědět, zda jste právě na trati nebo již nejste účastníkem závodu a to hlavně z důvodu bezpečnosti).
– Pořadatel nebude v průběhu závodu radit po telefonu trasu. Samozřejmě výjimkou budou situace ohrožující zdraví a výjimečné situace.
– V případě účastníka mladšího 15 let bude start povolen pouze s doprovodem, ve věku 15-18 let je třeba předložit písemný souhlas zákonného zástupce k přihlášce.
– Je povoleno a doporučeno doplňovat zásoby vody a jídla.
– Kontroly na trati budeme oznamovat na informačním meetingu.
– Veterinární podmínky: Psi musí být klinicky zdraví – Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veter. Zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a dalších zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.
– Závodu se smí účastnit pouze zdraví psi starší jednoho roku
– Prosíme o dodržování pořádku v zázemí, obcích i na trati. Každý je povinnen si po svém čtyřnožci i po sobě uklidit.
– V zázemí i po celou dobu závodu je povinno mít psa na vodítku či vodící šnůře ( za poručení tohoto pravidla může hrozit diskvalifikace.
– Pořadatel má právo diskvalifikovat závodníka, pokud poruší pravidla, chová se nevhodně ke svému či cizímu psovi či ostatním závodníkům či pořadatelům, chová se nevhodně na trase.
Pořadatel má právo upravovat v případě potřeby nebo nenadále situace propozice či podmínky diskvalifikace. Očekáváme od všech závodníků ohleduplné chování k přírodě, mezi sebou navzájem a dodržování fair play 

Pořadatel:
Živé Sokolovsko z.s. IČO 05255236 E-mail: zivesokolovsko@gmail.com
Iveta Müllerová tel.: +420 724 965 650
FB události : Krušnohorská padesátka (aktuální info)
www.zivesokolovsko.cz

V případě dotazů k akci využívejte prosím především e-mail, komentáře u příspěvků na Fb nemusíme vždy postřehnout  Děkujeme za pochopení a těšíme se na startu.