fbpx

Štěkatlon – triatlon se psem 4. ročník

Detaily akce

Název akceŠtěkatlon – triatlon se psem 4. ročník
Startovné 350CZK
MistoVarnsdorf
Datum22. 06. 2019
Prezence 8:30 - 9:30
Start 1:00
PořadatelBěhejsepsem.cz ve spolupráci s Luckou Dospělovou
Kontakt na pořadateleinfo@behejsepsem.cz, 702002939

Štěkatlon – triatlon se psem 4. ročník

Nejprve plaveš, pak skočíš na kolo a na závěr ještě poběžíš! A to všechno za doprovodu a spolupráce tvého čtyřnohého parťáka!

Datum a místo konání:

 • sobota 22. června 2019
 • městské koupaliště Varnsdorf, restaurace Koliba

Start:

 • Hlavní závod v 10:00 hodin
 • Vložený závod ŠtěkBěh – běh dětí se psem po doběhnutí posledního závodníka hlavního závodu

Registrace v kanceláři závodu v prostoru startu a cíle:

 • Hlavní závod: 9:00 – 9:40
 • ŠtěkBěh: 9:00 – 10:00

Tratě:

Hlavní závod:

 • Plavání – 150 m
 • MTB, koloběžka – 4 km (2 okruhy)
 • Běh – 1,34 km (1 okruh)

ŠtěkBěh

 • Běh – Mrňousové – 200 m
 • Běh – Děti – 1,34 km

Kategorie:

Hlavní závod

 • Junioři (13 – 17 let) bez rozdílu váhy psa
 • Muži se psy do 19,9 kg
 • Muži se psy nad 20 kg
 • Ženy se psy do 19,9 kg
 • Ženy se psy nad 20 kg
  (Muži a ženy od 18 let)

ŠtěkBěh

 • Mrňousové: 0 – 8 let
 • Děti: 9 – 12 let

Startovné:

Hlavní závod

 • přihlášení do 19. 5.  – 350 Kč
 • přihlášení do 22. 6.  – 400 Kč
 • na místě – 500 Kč

ŠtěkBěh

 • přihlášení předem – 0 Kč
 • přihlášení  na místě – 50 Kč

Občerstvení:

 • zajištěno v cíli

Ubytování:

 • vlastní stany nebo v penzionu Koliba

Přihlášky:

Podmínky:

Závodníci mladší 18ti let se mohou závodu účastnit pouze se souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce. Účastník mladší 18ti let musí být schopen samostatně zvládnout na trati svého psa. Závodník by měl být zdatný plavec. Doporučujeme horské kolo. Přilba povinná! Pro psy i psovody je povolena plovací vesta.

Psi starší 12 měsíců. Mladší psi, březí feny či feny do 6 týdnů po porodu budou ze závodu vyřazeni. Psi musí závodit s postrojem, problémoví psi (kousaví) je nutno opatřit náhubkem. Nepřiměřené zacházení se psem, jeho trestání či hrubé pobízení psů je postihnuto vyloučením ze závodu.

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Jsou si vědomi obtížnosti trasy a fyzického stavu sebe i svého psa. Pořadatel se zříká odpovědností za případné újmy na zdraví. Za škody způsobené psem zodpovídá jeho majitel. Závodníci jsou povinni se řídit pokyny organizátorů, chovat se sportovně a ohleduplně k soupeřům psům, divákům, pořadatelům i přírodě. Závodníci se zaručují, že budou dodržovat čistotu a veškerý odpad po sobě i psovi uklidí.

Startovné zahrnuje

 • Občerstvení po závodě (nápoj, drobné občerstvení)
 • Zázemí v prostoru startu/cíle (místo pro uložení tašek a pro převlečení, toalety, voda)
 • Možnost zapůjčení vybavení Non-stop dogwear.

Pravidla

 • Začínáme hlavním závodem. Start je intervalový, pořadí dle startovní listiny. Každý účastník při registraci obdrží startovní číslo a čip (pro plaveckou část si nechá organizátory zapsat startovní číslo na paži své ruky).
 • Začíná se plaváním, následuje kolo/koloběžka a běh. Psovod je po celou dobu závodu ve vodě i na souši pevně spojen se psem vodítkem, kromě doby mezi výměnou disciplín. Přípustná pomoc je pouze pomocníky v depu (které poskytl pořadatel) pro pohlídání psa v době při výlezu z vody, nasedání a sesedání z kola.
 • Závodník absolvuje celou trať sám, pouze s jedním psem. Závodník nepřijímá nepřiměřenou pomoc. Tažení psa je zakázáno, povoleno je pouze v případě zabránění kolizím na trati (předjíždění, předbíhání, odbočování). Pomalejší závodníci nebrání rychlejším a umožní jim plynulé předběhnutí. Čas v cíli se počítá v okamžiku proběhnutí cílové čáry psem i psovodem.
 • U závodu ŠtěkBěh je povolena pomoc mladším závodníkům dalším člověkem, pouze pro udržení rychlosti psa přiměřené dítěti.
 • Jakákoliv agrese na trati bude trestána diskvalifikací!
 • Nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací.
 • Start se sluchátky na/v uších bude trestán diskvalifikací.
 • Jakékoliv chování poškozující dobré jméno tohoto sportu může být trestáno diskvalifikací.
 • Závody jsou pořádány s maximálním ohledem k přírodě. Prosíme závodníky, aby nám svým přístupem pomáhali.
 • Pes musí být v den startu starší 12 měsíců!
 • Pes musí absolvovat závod v tažném postroji a musí být po celou dobu závodu spojen s opaskem psovoda nebo kolem/koloběžkou pomocí odpruženého vodítka. Délka vodítka v nataženém stavu je povolena maximálně 2 metry pro canicross a 3 metry pro bikejöring/scooterjöring. Bude náhodně kontrolována pořadatelem.
 • Pořadatel může při registraci či v cíli převažovat psy na elektronické váze. Odmítnutí převážení znamená automaticky přesun závodníka do vyšší kategorie.
 • Závodu se může zúčastnit běžec pouze s jedním psem.
 • Na registrace se dostavte s platným očkovacím průkazem. Povinné je očkování proti vzteklině.
 • Na registraci dorazte nejpozději 15 minut před jejím koncem.
 • Na startu buďte připraveni 5 minut před prvním startujícím vaší kategorie. Do zástupu vás seřadí pomocníci na startu.
 • Na startu musíte mít psa připnutého na vodítku. Na svém kotníku umístěný čip. Startovní číslo viditelně na hrudníku pro canicross nebo na řidítkách pro kolo/koloběžku.
 • Jakákoliv agrese psa v průběhu závodu (nemusí dojít ke kousnutí, stačí i výpad psa, vrčení atd. na soupeře nebo jeho psa) může být potrestána diskvalifikací. Pořadatel vždy vyslechne obě strany.
 • Závodník z kategorie bikejöring/ scooterjöring musí mít cyklistickou přilbu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo limitovat množství účastníků.
 • Při počtu méně než 5 závodníků v kategorii dojde ke sloučení s příbuznou kategorií.
 • V cíli vám pořadatel sundá čip (nepohybujte se zbytečně v prostoru startu a cíle s čipy).
 • Pravidla závodu jsou k dispozici u stánku s registrací.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic bez předchozího upozornění.
 • Kolo či koloběžka musí být v dobrém technickém stavu – především musí mít funkční obě brzdy!
 • Závodník zasláním elektronické přihlášky souhlasí s pravidly závodu. Dále souhlasí a plně si uvědomuje, že startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené jím samým nebo jeho psem! Dále zasláním přihlášky závodník souhlasí s použitím veškerých audiovizuálních záznamů své osoby a svého psa pořízených během závodu pro komerční účely pořadatele a jeho partnerů (třetích stran) bez jakéhokoliv časového nebo územního omezení.
 • Závodníci mladší 18 let musí při registraci předložit vyplněný a podepsaný tento Souhlas zákonného zástupce

Pořadatel:

 • Behejsepsem.cz ve spolupráci s Luckou Dospělovou