fbpx

Dog Epic Race 2022

4 etapy / 28 km / soutěž týmů

Místo: Bramberk, Lučany nad Nisou, Jizerské hory  

Termín: 27. – 29. 5. 2022

GPS Souřadnice: 50.7562544N, 15.2059217E

Dog Epic Trial je součástí Epického canicrossového víkendu

 

Kategorie:

Muži se psy do 15 kg

Muži se psy nad 15 kg

Ženy se psy do 15 kg

Ženy se psy nad 15 kg

 

Trasy:

Start 1. Etapy: intervalový start (15 s) 4,4 km

Start 2. Etapy: hromadný strat (po kategoriích) 6,7 km

Start 3. Etapy: intervalový start (15 s) 4,4 km

Start 4: Etapy: Gundersen start 12,2 km

 

Trať: 

Zvlněný terén Jizerských hor. Počítat je třeba s klesajícími i stoupajícími úseky.

 

Parkování a ubytování:

Stanování a spaní v autech za poplatek 200,-

Ubytování lze zamluvit přímo u provozovatele chaty Bramberk, ceny dle jejich ceníku.

Parkování na denním parkovišti zdarma.

 

Občerstvení:

V místě závodu lze navštívit restauraci.

 

Přihláška:

Přihlášky budou spuštěny 23.1. 2022 zde.

Dárkové poukazy lze zakoupit již nyní na e-shopu zde.

 

Startovné: 

Startovné se platí online během registrace.

Do 28. února 2022 – 2000 Kč

Do 31. března 2022 – 2400 Kč

Do 30. dubna 2022 – 2800 Kč

Do 25. května 2022 – 3000 Kč

Startovné je nevratné. Přihlášením do závodu berete tuto skutečnost na vědomí a souhlasíte s ní.

Veškeré změny v přihlášce jsou možné pouze pro uživatele registrované v systému terminovka.behejsepsem.cz a to pouze do 1 týdne před konáním akce.

Pokud se přihlásíte bez registrace v systému terminovka.behejsepsem.cz., nelze v přihlášce provádět jakékoliv změny.

 

Startovné zahrnuje:

Originál kšiltovku DER

Profesionální čipová časomíra

Online zobrazení výsledků

Vstup na přednášky/promítání festivalu

Sprchy a WC

Startovní číslo se jménem (pouze pro předem přihlášené)

Občerstvení na trati (voda pro psy)

Občerstvení po závodě (nápoj, drobné občerstvení)

Zázemí v prostoru startu/cíle (toalety, voda)

Zajištěné místo na parkování/spaní v autě/ve stanu na vyhrazeném parkovišti

Možnost zapůjčení vybavení Non-stop dogwear

 

Vyhlašování:

Po doběhu každé etapy budou vyhlášeni její vítězové (první tři z každé kategorie). Po doběhu poslední etapy budou vyhlášeni i celkoví vítězové Dog Epic Race 2022 a navíc i vítězné týmy!

 

Soutěž týmů:

Přihlášení závodníci mohou (ale nemusí) utvořit čtyřčlenné týmy. V každém týmů musí být minimálně jeden pes do 14,9 kg a jedna žena.

Výsledky týmové soutěže jsou dány součtem času všech členů týmu ze všech 4 etap. Nejnižší součet vyhrává. Všichni členové týmu musí absolvovat všechny 4 etapy.

Registrace do soutěže týmů je zdarma.

Registrace do soutěže týmů probíhá v den startu během vyzvednutí startovního čísla.

 

Program:

Pátek

15:00 – 18:30 Příjezd a registrace/ Arrival and registration 

19:30 Start 1. večerní etapy, intervalový start/ 1st stage, interval strat (15s)

21:00 Vyhlášení výsledků/Award ceremony

Sobota

8:00 Start 2. ranní etapy, hromadný start/ 2st stage, mass start

10:30  Vyhlášení výsledků ranní etapy/Award ceremony 2st stage

Celý den probíhá doprovodný program (Přednášky, worshopy…)/All day will be program 

start bude upřesněn – DogepicRace jedna etapa

19:30 Strat 3. večerní etapy, intervalový start/ start 3rd stage, interval start (15s)

22:00 vyhlášení výsledků i doprovodného závodu/Award ceremony all disciplines

Neděle

8:00 strat 4. etapy, Gundersen start/ start 4st stage, pursuit start

12:30 vyhlášení všech výsledků (etapových, celkových, týmů)/Award ceremony (stage, total, team)

 

Prodejní stánky budou po celou dobu festivalu otevřeny:

pátek: 15:00 – 18:30

sobota: 9:00 – 18:30

neděle: 9:00 – 14:00

 

Pravidla:

Nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací.

Jakékoliv chování poškozující dobré jméno tohoto sportu může být trestáno diskvalifikací.

Závody jsou pořádány s maximálním ohledem k přírodě. Prosíme závodníky, aby nám svým přístupem pomáhali.

Pes musí být v den startu starší 12 měsíců!

Závodník musí absolvovat všechny čtyři etapy závodu se stejným psem.

Pes musí absolvovat závod v tažném postroji a musí být po celou dobu závodu spojen s opaskem psovoda nebo kolem/koloběžkou pomocí odpruženého vodítka. Délka vodítka v nataženém stavu je povolena maximálně 2 metry pro canicross.

Pořadatel může při registraci či v cíli převažovat psy na elektronické váze. Odmítnutí převážení znamená automaticky přesun závodníka do vyšší kategorie.

Závodu se může zúčastnit běžec pouze s jedním psem.

Na registraci se dostavte s platným očkovacím průkazem. Povinné je očkování proti vzteklině.

Pro noční etapu je povinná nabitá svítilna.

Během dlouhé etapy musí mít závodník u sebe nabitý mobil.

Na registraci doražte nejpozději 15 minut před jejím koncem.

Na startu proto buďte připraveni 5 minut před prvním startujícím vaší kategorie. Do zástupu si vás seřadí pomocníci na startu.

Na startu musíte mít psa připnutého na vodítku. Na svém kotníku umístěný čip. Startovní číslo viditelně připnuté na hrudníku.

Závod je měřený technologií aktivních čipů. Při ztrátě čipu bude závodníkovi účtován poplatek 2000 Kč. Čip se vrací po dokončení 4. etapy v cíli. 

Jakákoliv agrese psa v průběhu závodu (nemusí dojít ke kousnutí, stačí i výpad psa, vrčení atd. na soupeře nebo jeho psa) může být potrestána diskvalifikací. Pořadatel vždy vyslechne obě strany.

Pořadatel si vyhrazuje právo limitovat množství účastníků.

V cíli vám pořadatel sundá čip (nepohybujte se zbytečně v prostoru startu a cíle s čipy).

Pravidla závodu jsou k dispozici v kanceláři závodu.

Závod se běží v oblasti CHKO Jizerské hory a závodníci musí respektovat příslušná nařízení a pravidla, zejména upozorňujeme na nutnost mít psy po celou dobu na vodítku.

Závody jsou pořádány s maximálním ohledem k přírodě. Prosíme závodníky, aby nám svým přístupem pomáhali.

Závodníci musí v prostorách startu a cíle a bezprostředním okolím uklízet po svých psech exkrementy. Nedodržení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci ze závodu.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic bez předchozího upozornění.

Závodník nesmí startovat se sluchátky na/v uších. Start se sluchátky v/na uších bude trestán diskvalifikací.

Závodu se nesmí zúčastnit psi s kupírovanýma ušima. Výjimku dostanou pouze psi, kteří byli kupírováni ze zdravotních důvodů. Tyto důvody musí být majitel schopen doložit během registrace do závodu. Pořadatel závodu si vyhrazuje právo takového psa do závodu nevpustit.

Závodník zasláním elektronické přihlášky souhlasí s pravidly závodu. Dále souhlasí a plně si uvědomuje, že startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené jím samým nebo jeho psem! Dále zasláním přihlášky závodník souhlasí s použitím veškerých audiovizuálních záznamů své osoby a svého psa pořízených během závodu pro komerční účely pořadatele a jeho partnerů (třetích stran) bez jakéhokoliv časového nebo územního omezení.

Závod se běží za plného provozu, závodníci jsou povinni při pohybu po pozemních komunikacích dodržovat pravidla silničního provozu podle zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny propozic bez předchozího upozornění.

Veterinární podmínky účasti

Startovat mohou pouze klinicky zdraví psi. S sebou si nezapomeňte očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině. Bez platného očkování proti vzteklině, případně se psem ve špatném zdravotním stavu není možné startovat.

Veterinární i zdravotní dozor v průběhu akce zajištěn.