Pravidla a propozice Dog Biatlonu 2020

Non-stop dogwear Dog Biatlon 2020

Dog Biatlon – propojení canicrossu a střelby z laserových malorážek.

Datum:

19. 9. 2020

Místo:

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Propozice

Kategorie:

 • Dog Biatlon ENDURO ženy
 • Dog Biatlon ENDURO muži
 • Dog Biatlon SPRINT ženy
 • Dog Biatlon SPRINT muži

Program

 • 9:00 – 10:00 registrace ENDURO
 • 9:00 – 10:00 otevřena střelnice pro zkoušku střelby (přednost mají závodníci kategorie ENDURO)
 • 10:40 hromadný start ENDURO (první vlna; ženy, muži dohromady) 
 • 11:20 hromadný start ENDURO (druhá vlna; ženy, muži dohromady)

Start kategorie ENDURO bude ujasněn v sobotu po ukončení registrace.

 • 11:00 – 12:30 registrace SPRINT
 • 12:30 – 13:30 otevřena střelnice pro zkoušku střelby
 • 13:30 start SPRINT (intervalový start, 30 s) – první vlna
 • 14:05 start SPRINT (intervalový start, 30 s) – druhá vlna
 • 14:40 start SPRINT (intervalový start, 30 s) – třetí vlna
 • Po doběhu všech závodníků sprintu startují pomocníci
 • cca 16:00 vyhlášení výsledků

Závodu se mohou zúčastnit i závodníci mladší 18 let, u registrace však musí předložit vyplněný a podepsaný souhlas zákonného zástupce – ZDE.

Starty

 • Sprint – intervalové po 30 vteřinách
 • Enduro – hromadný start

Trať

 • ENDURO – 3x cca 3 km
 • SPRINT – 3x cca 600 m

Po prvním a druhém okruhu čeká závodníka střelba ve stoje na 5 terčů vzdálených 6 – 8 metrů. Závodník má 5 výstřelů.

Za každý netrefený terč dostane závodník 20 sekund penalizaci.

U každého střeleckého stavu bude pomocník, který v průběhu střelby podrží závodníkovi psa.

Po třetím okruhu se běží rovnou do cíle.

Vítězem se stává závodník s nejrychlejším časem.

Značení

 • Terčíky (červené, modré, žluté)
 • Vlaječky – od roku 2020 nebudeme se snahou o co nejvíce ecofriendly akce značit pomocí plastových jednorázových pásek (mlíka)
 • Dále zajištěno pořadatelskou službou

Parkování

V přilehlých ulicích. Respektujte pravidla silničního provozu. Pořadatel nezajišťuje vyhrazené ani hlídané parkování.

Občerstvení

Stánek s občerstvením v zázemí závodu.

Startovné

Startovné se platí online během přihlášení.

 • Předem na účet do 18. 9. 2020 – 400 Kč
 • Přihláška na místě – 700 Kč 

Startovné je nevratné. Převod na jiný tým je možný výhradně po předchozí dohodě s pořadatelem!

Veškeré změny je možné provést do 13. 9. 2020.

Startovné zahrnuje

 • Profesionální čipová časomíra.
 • On-line zobrazení celkových výsledků.
 • Startovní číslo s vaším jménem (pouze při registraci předem)
 • Zázemí v prostoru startu/cíle (toalety, voda)
 • Možnost zapůjčení vybavení Non-stop dogwear

Pravidla Dog Biatlonu a průběh závodu

Závod se běží na 3 okruhy.

Použité zbraně

Střílí se z laserových biatlonových pušek, které jsou 100% bezpečné a nevydávají při výstřelu žádný zvuk. Jsou naprosto vhodné i pro závody se psem. Tyto zbraně mají stejnou konstrukci i hmotnost jako pravé biatlonové malorážky a dopřejí vám díky tomu autentický zážitek. Obsahují přesnou laserovou optiku. Terče, na které se střílí, obsahují detektor laserového paprsku a po zásahu se rozsvítí. Při příchodu na střeleckou pozici vám pomocník předá nenabitou zbraň a podrží vám psa. Po každém výstřelu je zbraň třeba nabít. V “zásobníku” je celkem pět ran. Zbraně budou k dispozici pro trénink během celého dopoledne před vlastním závodem. Instruktáž pro použití zbraně je součástí startovného.

Pravidla na střelnici

 • Psi nesmí být v palebném pásmu (mezi střelci a terči). Během závodu Vám budou k dispozici pomocníci, kteří psa podrží během vaší střelby. Psa nebude nutné během střelby odpojovat z vodítka.
 • Při doběhu na střelnici obsaďte volný stav dle pokynu pomocníka. V nepravděpodobném případě obsazení všech stavů vyčkejte pokynu pomocníka před vstupem na střelnici. Čas čekání na uvolnění stavu vám bude po doběhu odečten z celkového času.
 • Neodnášejte pušky ze střeleckého stavu.
 • Nemiřte puškami na ostatní (miřte pouze na terče) – puška je svým vzhledem totožná s pravou biatlonovou malorážkou a náhodného kolemjdoucího by mohla vyděsit.
 • Miřte puškou na zem, dokud nejste připraveni střílet.
 • Pušky obsahují drahou laserovou optiku a zaměřovač. Prosíme, abyste s nimi proto zacházeli jemně! Nešetrné zacházení s puškou (zejména odhození na zem) vedoucí k jejímu poškození povede k diskvalifikaci a k uplatnění nároku uhrazení vzniklé škody.
 • Po ukončení střelby neodhazujte pušku na zem, ale předejte ji pomocníkovi.
 • Nepředávejte pušku přímo dalšímu závodníkovi (je to sice hezké gesto, ale špatný zvyk).
 • Nekřičte nebo jinak nerozptylujte ostatní závodníky na střelnici.
 • Respektujte všechny pokyny pořadatele.
 • Jakákoliv agrese psů nebo lidí na trati bude trestána diskvalifikací.
 • Nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací.
 • Závodník nesmí startovat se sluchátky na/v uších.
 • Závody jsou pořádány s maximálním ohledem k přírodě. Prosíme závodníky, aby nám svým přístupem pomáhali.
 • Pes musí být v den startu starší 12 měsíců!
 • Pes musí absolvovat závod v tažném postroji a musí být po celou dobu závodu spojen s opaskem psovoda pomocí odpruženého vodítka. Délka vodítka v nataženém stavu je povolena maximálně 2 metry a může být kontrolována pořadatelem. Absolvovat závody na obojku není povoleno!
 • Na registrace se dostavte s platným očkovacím průkazem. Povinné je očkování proti vzteklině.
 • Na registraci dorazte nejpozději 15 minut před jejím koncem.
 • V prostoru startu a cíle musí být pes po celou dobu na vodítku.
 • Čip musíte mít umístěný na kotníku.
 • Startovní číslo musí být viditelně připnuté vpředu na hrudi nebo na břiše.
 • V cíli vám pořadatel sundá čip.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic!
 • Závodník zasláním elektronické přihlášky souhlasí s pravidly závodu. Dále souhlasí a plně si uvědomuje, že startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené jím samým nebo jeho psem! Dále zasláním přihlášky závodník souhlasí s použitím veškerých audiovizuálních záznamů své osoby a svého psa pořízených během závodu pro komerční účely pořadatele a jeho partnerů (třetích stran).

Veterinární podmínky účasti

Startovat mohou pouze klinicky zdraví psi. S sebou si nezapomeňte očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině. Bez platného očkování proti vzteklině, případně se psem ve špatném zdravotním stavu není možné startovat.

Veterinární i zdravotní dozor v průběhu akce zajištěn.