fbpx

Pravidla a propozice Zavíráku 2020

Propozice Nativia challenge Zavírák 2020

Závody v canicrossu, bikejöringu, scooterjöringu a dogtrekkingu

+ speciální kategorie:

MČR belgických ovčáků v canicrossu a bikejöringu pod záštitou Czech Malinois Club

MČR border kolií v canicrossu a scooterjöringu pod záštitou Border Collie Club Czech Republic

Datum:

 1. –15. listopadu 2020

Místo:

Kolesa u Pardubic

Propozice

Kategorie:

Canicross

Enduro – ženy/muži

Sprint

 • ženy se psy do 9,9 kg
 • ženy se psy 10 – 19,9 kg
 • ženy se psy nad 20 kg
 • muži se psy do 9,9 kg
 • muži se psy 10 – 19,9 kg
 • muži se psy nad 20 kg

Extra Short

 • ženy se psy do 9,9 kg
 • ženy se psy 10 – 19,9 kg
 • ženy se psy nad 20 kg
 • muži se psy do 9,9 kg
 • muži se psy 10 – 19,9 kg
 • muži se psy nad 20 kg

MČR belgických ovčáků – ženy/muži

MČR border kolií – ženy/muži

Junioři (13 – 17 let) – holky/kluci

Svišti ( 9 – 12 let) – holky/kluci

Holky/ kluci (0 – 8 let) – holky/kluci

Dogtrekking – ženy/muži

Bikejöring 

 • ženy/muži
 • MČR belgických ovčáků – ženy/muži

Scooterjöring

 • psi do 9,9 kg
 • psi 10 – 19,9 kg
 • psi nad 20 kg
 • SC2 (koloběžka se dvěma psy)
 • MČR border kolií 

Program sobota

 • Prohlídka trati se psy
 • Registrace v místě startu, registrace jednotlivých kategorií končí hodinu před jejich startem
 • Start enduro (hromadný start – ženy, muži dohromady)
 • Start první sprintové kategorie (intervalový po 15s)
 • Kategorie startují následovně:
  • Muži se psy do 9,9 kg
  • Ženy se psy do 9,9 kg
  • Muži se psy 10-19,9 kg
  • Ženy se psy 10-19,9 kg
  • Muži se psy nad 20 kg
  • Ženy se psy nad 20 kg
  • Junioři
  • Děti
 • Vyhlášení výsledků

Program neděle

 • Prohlídka trati se psy
 • Registrace Dogtrekking
 • Registrace kola/koloběžky, registrace jednotlivých kategorií končí hodinu před jejich startem
 • Start Dogtrekking
 • Start kola, koloběžky (intervalový po 30s)
 • Kategorie startují následovně:
  • BKJ ženy
  • BKJ muži
  • SC2
  • SC1 > 20 kg
  • SC1 10 – 19,9 kg
  • SC1 < 10 kg
  • Druhé starty (nutno domluvit a nahlásit u registrace)
  • CC Extra Short
 • vyhlášení výsledků cca 60 minut po dojetí posledního závodníka (kolo, koloběžka); Dogtrekking (po dokončení prvních tří závodníků v obou kategoriích)

Starty

 • Sprint – intervalové po 15 vteřinách
 • Enduro – hromadný start
 • Dogtrekking – volné  (9:00 – 9:30) – závodník na startu nahlásí, že se vydává na trať a bude mu zaznamenán čas
 • Bikejöring – intervalové po 30 vteřinách
 • Scooterjöring – intervalové po 30 vteřinách (první startuje kategorie SC2, poté psi nad 20 kg,  psi 10 – 19,9 kg a psi do 9,9 kg)

Trať

 • Bude doplněno.
 • Holky, kluci – cca 1,2 km
 • Svištice, svišti – cca 2,2 km
 • Extra Short – cca 2,2 km
 • Sprint, junioři – cca 5 km, rovinatá, technicky nenáročná
 • Enduro – cca 10 km, rovinatá, technicky nenáročná
 • Dogtrekking – 28 km, trasa nebude značená, závodníci se musí orientovat podle mapy, kterou získají při registraci nebo podle gpx souřadnic
 • Bikejöring, Scooterjöring – cca 5 km, stejná jako CC sprintová trať

Značení

 • Terčíky (červené, modré, žluté)
 • Vlaječky – od roku 2020 nebudeme se snahou o co nejvíce ecofriendly akce značit pomocí plastových jednorázových pásek (mlíka)
 • Dále zajištěno pořadatelskou službou

Parkování

V areálu závodiště Vasury Kolesa přímo u startu a cíle závodu.

Občerstvení

Stánek s občerstvením a restaurace v zázemí závodu.

Startovné

Startovné se platí online během přihlášení.

 • Svišti, holky/kluci 100 Kč
 • Předem na účet 400 Kč
 • Přihláška na místě 700 Kč (1 den)

Startovné je nevratné. Převod na jiný tým je možný pouze do 8. 11. 2020 a to výhradně po předchozí dohodě s pořadatelem!

Změnu registrace je možné řešit pouze přes e-mail: info@behejsepsem.cz nebo baru@behejsepsem.cz.

Startovné zahrnuje

 • Profesionální čipová časomíra
 • Finisherská medaile (pouze při registraci předem)
 • On-line zobrazení celkových výsledků
 • Startovní číslo s Vaším jménem (pouze při registraci předem)
 • Občerstvení po závodě (nápoj, drobné občerstvení)
 • Zázemí v prostoru startu/cíle (místo pro uložení tašek a pro převlečení, toalety, voda)
 • Mapa trasy pro kategorii Dogtrekking
 • Možnost zapůjčení vybavení Non-stop dogwear

Pravidla

 • Jakákoliv agrese na trati bude trestána diskvalifikací!
 • Nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací.
 • Start se sluchátky v/na uších bude trestán diskvalifikací.
 • Jakékoliv chování poškozující dobré jméno tohoto sportu může být trestáno diskvalifikací.
 • Závody jsou pořádány s maximálním ohledem k přírodě. Prosíme závodníky, aby nám svým přístupem pomáhali.
 • Pes musí být v den startu starší 12 měsíců!
 • Pes musí absolvovat závod v tažném postroji a musí být po celou dobu závodu spojen s opaskem psovoda nebo kolem/koloběžkou pomocí odpruženého vodítka. Délka vodítka v nataženém stavu je povolena maximálně 2 metry pro canicross a 3 metry pro bikejöring/scooterjöring. Bude náhodně kontrolována pořadatelem.
 • V kategorii bikejöring nesmí závodník startovat na elektrokole.
 • Závodník z kategorie bikejöring/ scooterjöring musí mít cyklistickou přilbu.
 • V kategorii SC2 musí mít psi krční spojku.
 • Pořadatel může při registraci či v cíli převažovat psy na elektronické váze. Odmítnutí převážení znamená automaticky přesun závodníka do vyšší kategorie.
 • Závodu se může zúčastnit běžec pouze s jedním psem, výjimkou je kategorie Dogtrekking, kde je povolen start se dvěma psy.
 • Každý pes smí v jeden den startovat pouze v jedné kategorii, výjimkou jsou dětské kategorie.
 • Na registrace se dostavte s platným očkovacím průkazem. Povinné je očkování proti vzteklině.
 • Na registraci dorazte nejpozději 15 minut před jejím koncem.
 • Na startu buďte připraveni 5 minut před prvním startujícím vaší kategorie. Do zástupu vás seřadí pomocníci na startu.
 • Na startu musíte mít psa připnutého na vodítku. Na svém kotníku umístěný čip. Startovní číslo viditelně na hrudníku pro canicross nebo na řidítkách pro kolo/koloběžku.
 • Jakákoliv agrese psa v průběhu závodu (nemusí dojít ke kousnutí, stačí i výpad psa, vrčení atd. na soupeře nebo jeho psa) může být potrestána diskvalifikací. Pořadatel vždy vyslechne obě strany.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo limitovat množství účastníků.
 • Při počtu méně než 5 závodníků v kategorii dojde ke sloučení s příbuznou kategorií.
 • V cíli vám pořadatel sundá čip (nepohybujte se zbytečně v prostoru startu a cíle s čipy).
 • Pravidla závodu jsou k dispozici u stánku s registrací.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic bez předchozího upozornění.
 • Kolo či koloběžka musí být v dobrém technickém stavu – především musí mít funkční obě brzdy!
 • Závodník zasláním elektronické přihlášky souhlasí s pravidly závodu. Dále souhlasí a plně si uvědomuje, že startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené jím samým nebo jeho psem! Dále zasláním přihlášky závodník souhlasí s použitím veškerých audiovizuálních záznamů své osoby a svého psa pořízených během závodu pro komerční účely pořadatele a jeho partnerů (třetích stran) bez jakéhokoliv časového nebo územního omezení.
 • Závodníci mladší 18 let musí při registraci předložit vyplněný a podepsaný tento Souhlas zákonného zástupce