fbpx

Dog Biatlon Cup 1. kolo

Registrace uzavřena

Detaily akce

Název akceDog Biatlon Cup 1. kolo
Startovné CZK
Počet přihlášených 56
MistoOstrava
Místo startuKomenského sady, Muglinovská ulice
Datum03. 06. 2017
Prezence 9:00 -
Deadline pro odhlášení 1. 1. 1970, 1:00
Start 1:00
Otevřené kategorie Dog Biatlon muži
Dog Biatlon ženy
PořadatelHladovypes.com, s.r.o.
Kontakt na pořadateleinfo@behejsepsem.cz

fb_dbcup_1200x627

Program

09:00-11:00 – registrace do závodu mužů

09:00-13:00 – registrace do závodu žen

10:00-11:00 – doprovodný program I – Ukázka agility

11:30-12:10 – dog biatlon závod, muži 1/2 startovního pole

12:10-12:30 – doprovodný program II – Ukázka služební kynologie Policie ČR

12:40-13:20 – dog biatlon závod, muži 2/2 startovního pole

13:20-13:40 – doprovodný program III – Ukázka lovecké kynologie

13:50-14:30 – dog biatlon závod, ženy 1/2 startovního pole

14:30-14:50 – doprovodný program IV – První pomoc pro psy – ukázka resuscitace psa

15:00-15:30 – dog biatlon závod, ženy 2/2 startovního pole

 

Kategorie

 • Dog Biatlon muži
 • Dog Biatlon ženy

Závodu se mohou zúčastnit pouze závodníci starší 18 let. Mladší závodníci se mohou zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce (při registraci odevzdají vyplněný a podepsaný formulář, který je ke stažení ZDE

Limit pro závod je 100 závodníků!

Startovné

300 Kč při platbě předem na účet

400 Kč při platbě na místě

Startovné je nevratné! Převod na jiný tým je možný pouze po dohodě s pořadatelem!

Startovné je možné platit online kartou přímo během registrace nebo převodem na účet číslo 125970297/0100, variabilní symbol: vaše telefonní číslo. Do zprávy pro příjemce ještě uveďte „DB Ostrava“.

Startovné zahrnuje:

 • Startovní číslo
 • Zapůjčení biatlonové laserové zbraně
 • Elektronické měření času čipem
 • On-line zobrazení celkových výsledků
 • Zázemí v prostoru startu/cíle (místo pro uložení tašek a pro převlečení, toalety, voda)

Možnost zapůjčení vybavení značky Non-stop dogwear přímo ve stánku.

Pravidla dog biatlonu a průběh závodu

Závod se běží na 3 okruhy, každý okruh měří přibližně 600 metrů. Po prvním a druhém okruhu čeká závodníka střelba ve stoje na 5 terčů vzdálených 10 metrů. Závodník má 5 výstřelů. Za každý netrefený terč dostane závodník 20 sekund penalizaci. U každého střeleckého stavu bude pomocník, který v průběhu střelby podrží závodníkovi psa. Po třetím okruhu se běží rovnou do cíle. Vítězem se stává závodník s nejrychlejším časem.

Celkové hodnocení seriálu

Do celkového hodnocení jsou zařazeni závodníci, kteří absolvovali alespoň 3 závody seriálu. Z každé etapy si účastník odnese počet bodů podle svého času (čas běhu + čas penalizace). Počet bodů se počítá jako procento z vítězného času podle tohoto vzorce: 100 x (čas závodníka / čas vítěze)
Příklad:
Čas vítěze je 20 minut a čas závodníka je 25 minut.
Body vítěze = 100.00
Body závodníka = 100 x [ (20 * 60) / (25 *60) ] = 80.00
Tento systém zohlední nejen pořadí, ale hlavně výkon a má motivovat maximálním výkonům v jednolivých závodech, protože záleží i na cílovém čase.

Nejlepší střelec

Do vyhodnocení nejlepšího střelce jsou zařazeni závodníci, kteří absolvovali alespoň 3 závody seriálu. Počítají se tři nejlepší střelecké výsledky (tři střelecky nejlepší závody, nikoliv jednotlivé střelby). Titul Nejlepší střelec si odnese závodník s procentuelně nejlepší úspěšností střelby.

Použité zbraně

Střílí se z laserových biatlonových pušek, které jsou 100% bezpečné a nevydávají při výstřelu žádný zvuk. Jsou naprosto vhodné i pro závody se psem. Tyto zbraně mají stejnou konstrukci i hmotnost jako pravé biatlonové malorážky a dopřejí vám díky tomu autentický zážitek. Obsahují přesnou laserovou optiku. Terče, na které se střílí, obsahují detektor laserového paprsku a po zásahu se rozsvítí. Při příchodu na střeleckou pozici vám pomocník předá nenabitou zbraň a podrží vám psa. Po každém výstřelu je zbraň třeba nabít. V “zásobníku” je celkem pět ran. Zbraně budou k dispozici pro trénink během celého dopoledne před vlastním závodem. Instruktáž pro použití zbraně je součástí startovného.

Pravidla na střelnici

 • Psi nesmí být v palebném pásmu (mezi střelci a terči). Během závodu Vám budou k dispozici pomocníci, kteří psa podrží během vaší střelby.     Psa nebude nutné během střelby odpojovat z vodítka.
 • Při doběhu na střelnici obsaďte volný stav dle pokynu pomocníka.     V nepravděpodobném případě obsazení všech stavů vyčkejte pokynu pomocníka před vstupem na střelnici. Čas čekání na uvolnění stavu vám bude po doběhu odečten z celkového času.
 • Neodnášejte pušky ze střeleckého stavu.
 • Nemiřte puškami na ostatní (miřte pouze na terče) – puška je svým vzhledem totožná s pravou biatlonovou malorážkou a náhodného kolemjdoucího by mohla vyděsit.
 • Miřte puškou na zem, dokud nejste připraveni střílet.
 • Pušky obsahují drahou laserovou optiku a zaměřovač. Prosíme, abyste s nimi proto zacházeli jemně! Nešetrné zacházení s puškou (zejména odhození na zem) vedoucí k jejímu poškození povede k diskvalifikaci a     k uplatnění nároku uhrazení vzniklé škody.
 • Po ukončení střelby neodhazujte pušku na zem, ale předejte ji pomocníkovi.
 • Nepředávejte pušku přímo dalšímu závodníkovi (je to sice hezké gesto, ale špatný zvyk).
 • Nekřičte nebo jinak nerozptylujte ostatní závodníky na střelnici.
 • Respektujte všechny pokyny pořadatele.
 • Biatlonového závodu se psem se může zúčastnit každý.
 • Jakákoliv agrese psů nebo lidí na trati bude trestána diskvalifikací.
 • Nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací.
 • Závody jsou pořádány s maximálním ohledem k přírodě. Prosíme závodníky, aby nám svým přístupem pomáhali.
 • Pes musí být v den startu starší 12 měsíců!
 • Pes musí absolvovat závod v tažném postroji a musí být po celou dobu     závodu spojen s opaskem psovoda pomocí odpruženého vodítka. Délka     vodítka v nataženém stavu je povolena maximálně 2 metry a může být kontrolována pořadatelem. Absolvovat závody na obojku není povoleno!
 • Na registrace se dostavte s platným očkovacím průkazem. Povinné je očkování proti vzteklině.
 • Na registraci dorazte nejpozději 15 minut před jejím koncem.
 • V prostoru startu a cíle musí být pes po celou dobu na vodítku.
 • Čip musíte mít umístěný na kotníku.
 • Startovní číslo musí být viditelně připnuté vpředu na hrudi nebo na břiše.
 • V cíli vám pořadatel sundá čip.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic!
 • Závodník zasláním elektronické přihlášky souhlasí s pravidly závodu. Dále souhlasí a plně si uvědomuje, že startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené jím samým nebo jeho psem! Dále zasláním přihlášky závodník souhlasí s použitím veškerých audiovizuálních záznamů své osoby a svého psa pořízených během závodu pro komerční účely pořadatele a jeho partnerů (třetích stran).

Veterinární podmínky účasti

Startovat mohou pouze klinicky zdraví psi. S sebou si nezapomeňte očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině. Bez platného očkování proti vzteklině, případně se psem ve špatném zdravotním stavu není možné startovat.

Veterinární i zdravotní dozor v průběhu akce zajištěn.

Ceny pro vítěze:

Pro první tři v každé kategorii jsou připraveny věcné ceny.

Parkování:

V přilehlých ulicích. Respektujte pravidla silničního provozu. Pořadatel nezajišťuje vyhrazené ani hlídané parkování.

Stravování:

Stánky s občerstvením na místě a přilehlé restaurace