fbpx

Pravidla a propozice Votvíráku 2019

Votvírák 2021 závod zrušen ▪️ canicross ▪️ scooterjöring ▪️ bikejöring ▪️ dogtrekking

Nativia challenge Votvírák 2019

Závody v canicrossu, bikejoringu, scooterjoringu a dogtrekkingu.

+ speciální kategorie:

MČR border kolií v canicrossu a scooterjöringu pod záštitou BCCCZ

Kvalifikace belgických ovčáků na FMBB

23. – 24. března 2019

Propozice

Kategorie:

CANICROSS

Enduro – ženy / muži

Sprint

 • ženy se psy do 9,9 kg
 • ženy se psy 10 – 19,9 kg
 • ženy se psy nad 20 kg
 • muži se psi do 9,9 kg
 • muži se psy 10 – 19,9 kg
 • muži se psy nad 20 kg

MČR border kolií – ženy/muži

Kvalifikace belgických ovčáků na FMBB – ženy/muži

Junioři (13 – 17 let) – holky/kluci

Svišti ( 9 – 12 let) – holky/kluci

Holky/ kluci (0 – 8 let) – holky/kluci

Dogtrekking – ženy/muži

Bikejöring – ženy/muži

Scooterjöring

 • psi do 9,9 kg
 • psi 10 – 19,9 kg
 • psi nad 20 kg
 • SC2
 • MČR border kolií scooterjöring

Program sobota

 • 7:00 – 11:30 možná prohlídka trati se psy
 • 10:00 začátek registrace v místě startu, registrace jednotlivých kategorií končí hodinu před jejich startem
 • 12:00 start enduro (hromadný start – ženy, muži dohromady)
 • 12:30 start první sprintové kategorie (intervalový po 15s)
 • Kategorie startují následovně:

12:30 muži se psy do 9,9 kg

12:35 ženy se psy do 9,9 kg

12:45 muži se psy 10-19,9 kg

12:55 ženy se psy 10-19,9 kg

13:15 muži se psy nad 20 kg

13:25 ženy se psy nad 20 kg

14:00 junioři

14:15 děti

 • 16:00 vyhlášení výsledků

Program neděle

 • 7 – 10:00 možná prohlídka trati se psy
 • 8:00 – 9:00 registrace dogtrekking
 • 8:00 – 9:30 registrace kola/koloběžky
 • 9:00 – 9:30 start dogtrekking
 • 10:30 start kola, koloběžky

10:30 BKJ ženy

10:45 BKJ muži

11:10 SC2

11:30 SC1 > 20 kg

11:55 SC1 10 – 19,9 kg

12:20 SC1 < 10 kg

12:40 druhé starty (nutno domluvit a nahlásit u registrace)

 • vyhlášení výsledků – 60 minut po dojetí posledního závodníka (kolo, koloběžka); dogtrekking (po dokončení prvních tří závodníků v obou kategoriích)

Starty

Sprint – intervalové po 15 vteřinách

Enduro – hromadný start

Dogtrekking – volné  (9:00 – 9:30) – závodník na startu nahlásí, že se vydává na trať a bude mu zaznamenán čas

Bikejöring – intervalové po 30 vteřinách

Scooterjöring – intervalové po 30 vteřinách (první startuje kategorie SC2, poté psi nad 20 kg,  psi 10 – 19,9 kg a psi do 9,9 kg)

Trať

Holky, kluci – cca 1,2 km

Svištice, svišti – cca 2,2 km

Sprint, junioři – cca 5 km, rovinatá, technicky nenáročná, vhodná na jaro :-), značená fáborky, šipkami a zajištěna pořadatelskou službou

Enduro – cca 10 km, rovinatá, technicky nenáročná, vhodná na jaro :-),  značená fáborky, šipkami a zajištěna pořadatelskou službou

Dogtrekking – 28 km – trasa nebude značená, závodníci se musí orientovat podle mapy, kterou získají při registraci nebo podle gpx souřadnic. GPX souřadnice je možné stáhnout z mapy.cz a importovat do chytrých hodinek. Doporučujeme využívat aplikaci mapy.cz. Trasa závodu je nasdílená zde.

Bikejöring, Scooterjöring – cca 5 km – stejná jako CC sprintová trať

Parkování

V areálu závodiště Vasury Kolesa přímo u startu a cíle závodu.

Občerstvení

Stánek s občerstvením a restaurace v zázemí závodu.

Startovné

Startovné se platí online během přihlášení.

Do 31. 12. 2018 300.-

Do 31. 1. 2019 350.-

Do 22. 3. 2019 400.-

Přihláška na místě 500,-

Startovné je nevratné. Převod na jiný tým je možný výhradně po předchozí dohodě s pořadatelem!

Při přihlášení na oba dva dny zároveň je levnější startovné!

Startovné zahrnuje

 • Profesionální čipová časomíra
 • Finisherská medaile (pouze při registraci předem do neděle 17. 3. 2019)
 • On-line zobrazení celkových výsledků
 • Startovní číslo s Vaším jménem (pouze při registraci předem do neděle 17. 3. 2019)
 • Občerstvení po závodě (nápoj, drobné občerstvení)
 • Zázemí v prostoru startu/cíle (místo pro uložení tašek a pro převlečení, toalety, voda)
 • Mapa trasy pro kategorii Dogtrekking
 • Možnost zapůjčení vybavení Non-stop dogwear.

Pravidla

 • Jakákoliv agrese na trati bude trestána diskvalifikací!
 • Nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací.
 • Start se sluchátky v uších bude trestán diskvalifikací.
 • Jakékoliv chování poškozující dobré jméno tohoto sportu může být trestáno diskvalifikací.
 • Závody jsou pořádány s maximálním ohledem k přírodě. Prosíme závodníky, aby nám svým přístupem pomáhali.
 • Pes musí být v den startu starší 12 měsíců!
 • Pes musí absolvovat závod v tažném postroji a musí být po celou dobu závodu spojen s opaskem psovoda nebo kolem/koloběžkou pomocí odpruženého vodítka. Délka vodítka v nataženém stavu je povolena maximálně 2 metry pro canicross a 3 metry pro bikejöring/scooterjöring. Bude náhodně kontrolována pořadatelem.
 • Pořadatel může při registraci či v cíli převažovat psy na elektronické váze. Odmítnutí převážení znamená automaticky přesun závodníka do vyšší kategorie.
 • Závodu se může zúčastnit běžec pouze s jedním psem, výjimkou je kategorie Dogtrekking, kde je povolen start se dvěma psy.
 • Na registrace se dostavte s platným očkovacím průkazem. Povinné je očkování proti vzteklině.
 • Na registraci dorazte nejpozději 15 minut před jejím koncem.
 • Na startu buďte připraveni 5 minut před prvním startujícím vaší kategorie. Do zástupu vás seřadí pomocníci na startu.
 • Na startu musíte mít psa připnutého na vodítku. Na svém kotníku umístěný čip. Startovní číslo viditelně na hrudníku pro canicross nebo na řidítkách pro kolo/koloběžku.
 • Jakákoliv agrese psa v průběhu závodu (nemusí dojít ke kousnutí, stačí i výpad psa, vrčení atd. na soupeře nebo jeho psa) může být potrestána diskvalifikací. Pořadatel vždy vyslechne obě strany.
 • Závodník z kategorie bikejöring/ scooterjöring musí mít cyklistickou přilbu.
 • V kategorii SC2 musí mít psi krční spojku.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo limitovat množství účastníků.
 • Při počtu méně než 5 závodníků v kategorii dojde ke sloučení s příbuznou kategorií.
 • V cíli vám pořadatel sundá čip (nepohybujte se zbytečně v prostoru startu a cíle s čipy).
 • Pravidla závodu jsou k dispozici u stánku s registrací.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic bez předchozího upozornění.
 • Kolo či koloběžka musí být v dobrém technickém stavu – především musí mít funkční obě brzdy!
 • Závodník zasláním elektronické přihlášky souhlasí s pravidly závodu. Dále souhlasí a plně si uvědomuje, že startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené jím samým nebo jeho psem! Dále zasláním přihlášky závodník souhlasí s použitím veškerých audiovizuálních záznamů své osoby a svého psa pořízených během závodu pro komerční účely pořadatele a jeho partnerů (třetích stran) bez jakéhokoliv časového nebo územního omezení.
 • Závodníci mladší 18 let musí při registraci předložit vyplněný a podepsaný tento Souhlas zákonného zástupce